Jakie są rodzaje badań słuchu?

Wraz z wiekiem nasz słuch może się pogarszać. Kiedy zauważymy, że słyszymy gorzej, warto zgłosić się na badanie słuchu Warszawa. Dzisiaj dostępne jest bezpłatne badanie słuchu Warszawa, co pozwala uniknąć kosztów. Wynik badania pozwala stwierdzić czy potrzebny jest aparat słuchu Warszawa.

Nauka zajmująca się słuchem

Nauką, która zajmuje się słuchem jest audiologia. Od pewnego czasu obserwuje się jej bardzo szybki rozwój. Specjaliści mają do swojej dyspozycji kolejne możliwości diagnozowania, jak i leczenia rozmaitych problemów i chorób słuchu.

Jakie badania słuchu w Warszawie?

Bezpłatne badanie słuchu Warszawa to szereg metod. Absolutną podstawą jest jednak audiometria tonalna, która w diagnostyce problemów ze słuchem ma największe znaczenie. Pacjent podczas tego badania jest cały czas aktywny. Ma za zadanie reagować na dźwięki jakie usłyszy, wciskając odpowiedni przycisk.

Co ważne, w czasie audiometrii totalnej pacjent znajduje się w specjalnej kabinie, która jest wytłumiona. Chodzi o to, aby nie docierały do niej żadne dźwięki z otoczenia. Jeśli chodzi o badania słuchu w Warszawie i nie tylko, to audiometria tonalna jest badaniem bezbolesnym. Nie trzeba się go więc obawiać. Uzupełnieniem tego badania jest audiometria mowy. W tym przypadku ocenie podlega nie tylko poziom słyszenia, ale również rozumienia słyszanych słów. To kolejne badanie słuchu Warszawa, które nie boli.

Kiedy badanie słuchu Warszawa wykaże jakieś nieprawidłowości, specjalista oceni, czy konieczny jest aparat słuchu Warszawa. Dostępne dzisiaj aparaty słuchowe Warszawa to nowoczesne urządzenia istotnie poprawiające komfort słyszenia.