Różne badania słuchu

Słuch może się nam pogarszać z różnych powodów. Zawsze, kiedy spostrzeżemy, że gorzej słyszymy, warto udać się do specjalisty. Może bowiem okazać się, że niezbędne jest profesjonalne badanie słuchu Warszawa. Na szczęście dzisiaj przeprowadzić można bezpłatne badanie słuchu Warszawa. Jakie badania wykonują specjaliści?

Rodzaje badań audiologicznych

Najważniejszym badaniem w diagnozowaniu kondycji słuchu jest audiometria tonalna. Podczas badania pacjent jest cały czas aktywny. Jego zadaniem jest naciskanie specjalnego przycisku w reakcji na usłyszany dźwięk. Pacjent znajduje się w specjalnej kabinie, do której nie dochodzą dźwięki z zewnątrz. Takie badanie słuchu Warszawa jest całkowicie bezbolesne i nie wiąże się dla pacjenta z żadnym ryzykiem.

Audiometrię tonalną uzupełnia audiometria mowy. W tym badaniu oceniany jest nie tylko poziom słyszenia, ale także tego, jak rozumiane są słowa. Oznacza to, że ocenie podlega poziom rozumienia mowy. Warunki przeprowadzenia tego badania są takie same, jak opisanej powyżej audiometrii tonalnej. Jest to również badanie słuchu Warszawa bezpieczne dla pacjenta i nie związane z jakimkolwiek bólem.

Aparat słuchowy to nie wstyd

Badania słuchu w Warszawie czy innym mieście mogą wykazać konieczność korzystania z aparatu słuchowego. Warto pamiętać, że aparaty słuchowe Warszawa nie są żadnym wstydem. To wyposażenie, które pozwala normalnie słyszeć, a tym samym funkcjonować w społeczeństwie. Aparat słuchu Warszawa to coś, co należy traktować dokładnie tak samo, jak inne elementy wyposażenia ułatwiające nam funkcjonowanie.

Aparaty słuchowe Warszawa pozwalają znowu słyszeć prawidłowo. Dlatego nie należy się ich obawiać. Jeśli tylko zachodzi taka konieczność, trzeba na aparat się zdecydować.